Administrația publică locală, din orașul Șângeorz-Băi, se mândrește cu noile proiecte finanțate prin PRNV 2023 care se vor implementa în orașul stațiune, pe de-o parte crearea unui coridor de mobilitate bazat pe principiul mobilității urbane durabile, care să ofere o legătură între orașul Sângeorz-Băi și Cormaia, implementarea unui transport public în comun sustenabil, construirea unui pod nou peste Râul Someșul Mare, iar pe de altă parte îmbunătățirea calității spațiilor publice prin procesul de regenerare urbană cu rol de consolidare turistică.

Proiectul “Coridor de mobilitate urbană cu 3 obiective de investiție” are o valoare de 59.617.298,78 lei cu TVA și se referă la:

 1. “Coridor de mobilitate urbană între Sângeorz-Băi și localitatea Cormaia, în orașul Sângeorz-Băi”.

Coridorul de mobilitate asigură legătura cu drumul național DN17D, care traversează în lung centrul orașului și cu coridorul de mobilitate din sudul orașului (Strada Delta), creându-se astfel două noi rute de transport în comun:

Ruta urmează traseul Cormaia (viraj la dreapta) DN17D -> Strada Someșului (viraj la stânga prioritizat prin intersecția semaforizată prin sistem GPS) -> Strada Berzei -> Strada Sălciilor, în continuare pe proiectul de mobilitate Lunca Mare (Delta 1) -> Pod nou -> DN17D (prioritizare transport în comun prin intersecția cu Strada Someșului, semaforizată cu sistem GPS, în lungul drumului național) -> Cormaia.

Vor avea loc următoarele intervenții propuse prin proiect:

ñ Implementare sistem rutier, pistă de bicicletă, iluminat public, trotuar, stații de autobuz, extindere sistem de bike sharing + stație de autobuz trotuar aferent DN17D;

ñ Semaforizare prioritară transport public în comun – trotuar aferent DN17D și Strada Someșului;

ñ Stație de încărcare, împrejmuire amplasament, camere video – Depou existent;

Coridorul de mobilitate va fi dotat cu:

 • stații de autobuz;
 • stâlpi de iluminat;
 • băncuțe + acoperiș;
 • rasteluri pentru biciclete;
 • biciclete;
 • indicatoare rutiere;
 • stâlpișori pentru ghidare;
 • sistem de semaforizare intersecție (echipament complet);
 • 1 microbuz electric
 1. “Sporirea mobilității urbane în zona Lunca Mare – Valea Someșului, în orașul Sângeorz-Băi – obiectiv de investiție “Modernizare drumuri vicinale în orașul Sângeorz-Băi

Coridorul de mobilitate “Lunca Mare “ asigură legătura cu drumul național 17D și cu cartierele din zona Est a orașului, împreună cu coridorul de mobilitate “Cormaia”, ambele proiecte au ca punct de sprijin Noul Pod ce urmeză a fi amplasat la finalul drumului vicinal Delta 1, podul se realizează prin proiect complementar.

Ruta urmează traseul Centru Sângeorz-Băi( DN17D) -> Pod Nou (proiect complementar de mobilitate) -> Mobilitate Lunca Mare (prioritizare mijloc de transport în comun prin banda dedicată de viraj la dreapta de pe drum vicinal Delta 1 pe Strada Sălciilor) -> Strada Sălciilor ->Strada Someșului (prioritizare transport în comun prin semaforizare cu sistem GPS, viraj la stânga) -> Centru Sângeorz-Băi (DN17D). Mijlocul de transport în comun va opri în 4 puncte de interes.

Vor avea loc următoarele intervenții propuse prin proiect:

ñ Implementare sistem rutier, 2 stații de autobus, indicatoare sistem rutier – Strada Delta;

ñ Stații de autobuz strict marcaj – Strada Berzei (zona intersecției cu Strada Cerbului);

ñ Stație de încărcare – depou existent;

Coridorul de mobilitate va fi dotat cu:

 • 4 stații de autobuz echipate complet;
 • indicatoare rutiere;
 • 2 stații de încărcare electrică;
 • 1 microbuz electric;

III. “Sporirea mobilității urbane în zona Lunca Mare – Valea Someșului, în orașul Sângeorz-Băi – obiectiv de investiție “Construire pod peste Râul Someșul Mare”.

Coridorul de mobilitate asigură legătura cu drumul național 17D care traversează în lung centrul orașului și cu coridorul de mobilitate din zona de sud a orașului (Strada Delta), cele două culoare fiind complementare.

Noul microbuz va opri în cele 7 zone cu stații de pe coridorul din Cormaia pe traseul Cormaia -> DN17D -> Strada Sălciilor, în continuare pe proiectul de mobilitate Delta mijlocul de transport în comun va opri în cele 3 stații pe traseul Deltă -> zona central și ulterior într-un număr de 5 stații de pe coridorul Cormaia, noul pod asigurând legătura între DN17D și Strada Delta. Podul propus va avea 2 benzi de circulație, parte carosabilă și trotuare.

Proiectul “Regenerare Urbană în Orașul Sângeorz-Băi” are o valoare de 13.880.075,48 lei cu TVA și se referă la:

 1. “Reabilitare Parc Sângeorz-Băi” (9.287.368,46 lei cu TVA)

Principalele lucrări de intervenție:

– Majoritatea acceselor în parc se păstrează, însă prin propunere se ierarhizează, fiind clar diferențiate accesele principale de cele secundare;

– Reabilitare pavilion din lemn;

– Iluminat public nou;

– Înlocuirea totală a mobilierului urban existent cu mobilier nou pentru repaus și relaxare;

– Facilitarea accesibilității persoanelor cu dizabilități;

– Renaturalizarea parcului prin plantații masive de arbori și regândirea repartiției funcționale a acestuia, după cum urmează:

o la vest se propune o grădină de sculpturi reprezentative pentru latura artistică a orașului, completată de o zonă de amfiteatru rotund pentru prezentări și activități de mici dimensiuni;

o în partea dreaptă a accesului vestic a terenului de sport o zonă pentru locuri de joacă pentru diferite categorii de vârstă;

o partea mediană a parcului este propusă ca fiind o zonă naturală cu un fir de apă, de tip grădină pluvială, plantată cu vegetație specifică zonelor umede;

o în zona sudică a parcului se regăsește zona de activități și întâlnire, loc pentru socializare comunitară și jocuri de societate. Aceasta se va dota cu mobilier urban specific fiecărei activități în parte;

o latura de est cuprinde zone de odihnă și recreere, dar și continuarea zonei umede regăsită anterior precum și pavilionul existent în parc prevăzut pentru a fi reabilitat.

În vederea completării cu vegetație a parcului se propun spre plantare 124 de arbori de specii caracteristice în zonă.

Mobilier și dotări:

– coșuri de gunoi colectare selectivă;

– cișmea apă;

– rastele de biciclete;

– bolarduri de beton;

– bănci cu spătar;

– masă picnic;

– bănci fără spătar;

– bănci modulare;

– grup sanitar automat;

– mese tenis;

– balansoare;

– leagăne 2 persoane cu scaune;

 1. “Restructurare Strada Republicii – zona adiacentă Școlii Gimnaziale și Liceului Teoretic Oraș Sângeorz-Băi” (4.592.707,03 lei cu TVA)

Prin proiect se propune realizarea integrării zonei în cadrul a două coordonate majore: una ar fi necesitatea reabilitării și introducerii Zonei adiacente Școlii Gimnaziale și a Liceului, dar și a patrimoniului natural existent aici, în circuitul spațiilor publice verzi integrate ale orașului.

Amenajarea va avea accesibilitate publică pietonală nelimitată pe toată durata zilei și a nopții.

Se va asigura accesul facil și neîngrădit pe toate laturile amenajării. Excepție face curtea școlii care va fi delimitată pentru siguranța elevilor pe tot parcursul prezenței acestora în incintă.

De asemenea se vor asigura căi de acces sigure și facile pentru toate categoriile de utilizatori, favorizând accesul persoanelor cu dizabilități.

Prin noua amenajare spațiul public nou creat adaugă și funcțiunea de scuar public verde și mineral pentru socializare și petrecerea timpului liber a locuitorilor și elevilor, iar pe de altă parte restructurarea curții scolii adaugă noi tipuri de activități pentru elevi și în afara programului școlar și pentru locuitori, astfel repartiția funcțională se împarte în următoarele categorii:

– în partea de est a sitului se propune o curte de primire pentru Liceul Teoretic „Solomon Haliță” prin mineralizarea acesteia cu piatră naturală;

– în partea de sud a incintei liceului este propus spre a fi amenajat un amfiteatru destinat învățării, socializării și recreerii în aer liber;

– în imediata vecinătate cu strada Republicii, pe partea de nord-vest a intervenției se regăsește zona de relief artificial respectiv movila de pământ care reprezintă zona plantată cel mai dens și are rolul de a izola și proteja accesul în curtea școlii de traficul intens de pe str. Republicii;

– În zona mediană este lăsat un largo pentru accesul facil și fără constrângeri în incinta Liceului Teoretic și a Școlii Gimnaziale, fiind reprezentat de o zonă minerală;

– La limita de proprietate a Școlii Gimnaziale este prevăzută cu o zonă de odihnă pe toată lungimea împrejmuirii.

– În vederea completării cu vegetație a scuarului urban se propun spre plantare 13 arbori;

Mobilier și dotări:

– coșuri de gunoi colectare selectivă;

– cișmea apă;

– rasteluri de biciclete;

– bolarduri de beton;

– bănci cu spătar;

– bănci modulare;

– Sistem de iluminat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *